Водоустойчивост и прахоустойчивост

Степен на водоустойчивости прахоустойчивост:

Степента на водоустойчивост на всички предлагани от нас водоустойчиви и прахоустойчиви продукти е „IPX4”.

  • Дефиниията за степен на водоустойчивост и прахоустойчивост „IPX4” е следната:„IPX4”– Тествано в лабораторни условия продукта издържа на плискаща, нанесена леко по повърхността, симулираща дъжд, пръсната със спрей, нанесена с уред за почистване или по друг метод чиста вода (не морска- солена) за кратък и непродължителен период, издържа на нанасяне на общ прах и фини прахови частици от всеки ъгъл на устройството.
  • Уплътнението на устройствата е с по- високо ниво на водоустойчивост и прахоустойчивост, но поради отворите за поставяне на батерии, бутони за включване, ревизиращи и други степента, която се приема за релевантна е именно „IPX4”.
  • Това прави продуктите годни за ежедневна употреба независимо атмосферните условия. 

*Всички предлагани от нас устройства разполагащи с презареждащи батерии са с ниво на защита „IPX4”, освен в случаите когато сме посочили друго ниво на водоустойчивост и прахоустойчивост.

*Гаранционното обслужване не покрива щети нанесесни в следствие проникване на вода във вътрешността на устройството.

*Степента на водоустойчивост и прахоустойчивост се отнася само и единствено за моделите разполагащи с презареждащи се батерии на които е отбелязана съответната степен, освен в случаите, когато изрично не е упоменато за налична такава.

DRESURA.BG
Logo
Количка